Ředitelka Kulturního centra Lanškroun

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice UKLÍZEČKA

Požadujeme:

 • samostatnost, flexibilita, zodpovědnost
 • aktivní a zodpovědný přístup k úkolům a jejich zpracování
 • pečlivost
 • schopnost pracovat v týmu

Pracovní náplň:

 • úklid veškerých prostor lanškrounského zámku + přilehlých prostor v bývalé zámecké konírně (mytí oken, dveří a veškerého inventáře)
 • dle možností vypomáhat při manipulace s inventářem při přestavování sálu dle potřeb pořadatele

Nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • poloviční úvazek (20 hodin týdně)
 • pružná pracovní doba
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • nástup možný ihned

Profesní životopis zasílejte s níže uvedenými náležitostmi na adresu:

Kulturní centrum Lanškroun

nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, nebo elektronicky na adresu jaroslava.havlickova@kclanskroun.cz

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • kontaktní údaje uchazeče (telefon, e-mail)
 • datum vyhotovení a podpis uchazeče

Součástí přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v tomto znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno, příjmení

Datum narození                                                                      Vlastnoruční podpis

Lhůta pro podání přihlášky končí v úterý 30. 1. 2018 ve 12 hodin (datum doručení).

Kontaktní osoby pro případné další informace:

Mgr. Jaroslava Havlíčková

ředitelka KC Lanškroun

tel.: +420 465 324 753

mobil: +420 733 115 663

e-mail: jaroslava.havlickova@kclanskroun.cz

Uchazeči budou kontaktováni na základě elektronických či telefonních kontaktů uvedených v životopise.