Výběrové řízení na pozici PROPAGAČNÍ REFERENT/KA kulturního centra

Požadavky:

Hlavní zaměření činnosti:

Nabízíme:

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno, příjmení

Datum narození                                                                      Vlastnoruční podpis

 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi zasílejte prosím na všechny tyto e-maily: jaroslava.havlickova@kclanskroun.cz

tereza.spatenkova@kclanskroun.cz

marketa.stanek@seznam.cz

Lhůta pro zasílání přihlášek končí v pátek 25. 1. 2019 ve 12 hodin.

Uchazeči budou o dalším postupu informováni prostřednictvím uvedených elektronických kontaktů.