Výběrové řízení na pozici PROVOZNÍ/VEDOUCÍ TECHNICKÉHO PROVOZU A SPRÁVY BUDOV příspěvkové organizace

Ředitelka Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, Lanškroun 563 01

vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

PROVOZNÍ/VEDOUCÍ TECHNICKÉHO PROVOZU A SPRÁVY BUDOV

příspěvkové organizace

 

Požadavky pro výkon funkce:

 

Hlavní zaměření činnosti:

Nabízíme:

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno, příjmení

Datum narození                                                                      Vlastnoruční podpis

 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi zasílejte na adresu: lenka.gildainova@kclanskroun.cz

Lhůta pro zasílání přihlášek končí v pondělí 20. 5. 2019 ve 12 hodin.

Uchazeči budou o dalším postupu informováni prostřednictvím uvedených kontaktů.