Podmínky pro účast na festivalu FreshDance fest

Protože se akce festivalu FreshDance fest konají ve volně dostupných prostorách (zámecká zahrada, nádvoří zámku, náměstí A. Jiráska) není v našich silách kontrolovat, kdo jde na aktivitu, nebo jen prostorem prochází, či přišel soukromě. Nejsme tedy schopni regulovat vstup, proto nebude probíhat kontrola účastníků pořadatelem (neplatí pro představení Kreutzerova sonáta, O překrásné Vasilise, Losers Cirque Company).

Každý účastník FreshDance festu tedy sám zodpovídá za dodržení následujících pravidel.

V PŘÍPADĚ KONTROLY STÁTNÍHO ORGÁNU MUSÍ ÚČASTNÍK PROKÁZAT, ŽE:

  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. byl očkován proti onemocnění covid-19, od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů a doloží toto národním certifikátem o dokončeném očkování
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. účastník na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (který si sám zajistí), s negativním výsledkem, nebo
  6. absolvoval ve svém zaměstnání v rámci testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jeho zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Pravidla 1. – 6. se netýkají dětí do dovršení 6 let věku. 

DÁLE:

  1. Festivalu FreshDance fest se nemůže účastnit osoba s klinickými příznaky onemocnění covid – 19.
  2. V případě, že se na akcích festivau FreshDance fest sejde více jak 30 osob a není možné dodržet 2m rozestupy jsou tyto osoby povinny použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Toto pravidlo se nevztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky a další výjimky uvedené v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Těšíme se na Vaši návštěvu a zároveň Vám velmi děkujeme za dodržování všech hygienických opatření.

Pravidla jsou nastavena podle aktuálně platných nařízení Ministerstva zdravotnictví.