2. 6. 2019 JIŽ PROBĚHLO

Pravečkův Lanškroun – 42. ročník festivalu dechových hudeb

13:30 | zámecká zahrada

Festival dechové hudby „Pravečkův Lanškroun 2019″ se již 42. rokem  stane místem setkání amatérských dechových orchestrů a ponese se v duchu 110. výročí narození hudebního skladatele a dirigenta Jindřicha Pravečka.

 

 

Festival dechové hudby Pravečkův Lanškroun proběhl poprvé v roce 1977 Cílem bylo setkání dechových orchestrů okresu Ústí nad Orlicí a hlavní programovou náplní byl společný monstrkoncert.

Jindřich Praveček, nositel titulu „zasloužilý umělec“ se poprvé festivalu zúčastnil v roce 1978. Brzy se stal jeho hlavní hybnou silou. Podílel se na přípravě i realizaci, pomohl se zajištěním notového materiálu, vedl   metodicky a ke spolupráci přivedl další významné osobnosti (skladatele, dirigenty, interprety). Mnozí hudebníci jistě pamatují jeho dirigování spojených orchestrů. Skladby, které řídil, získávaly pod jeho taktovkou neopakovatelnou dynamičnost a vitalitu. Jméno Jindřicha Pravečka nese festival od roku 1993.

Prvních  šestnáct ročníků bylo uspořádáno v areálu Společenského domu, od roku 1994 hostí festival areál lanškrounského zámku. Vzhledem k úbytku dechových orchestrů v regionu začaly festival navštěvovat jednak orchestry ZUŠ, jednak orchestry ze sousedních regionů, zahraniční orchestry a profesionální soubory.

V únoru 1997 rozhodlo zastupitelstvo města o udělení čestného občanství města Lanškrouna jako projev vděčnosti za pomoc při rozvoji regionální kultury Jindřichu Pravečkovi. V roce 1999 byla Městským úřadem vydána vzpomínková kniha o Jindřichu Pravečkovi zpracovaná Tomášem Hančlem a ing. Jaroslavem Ženíškem „Harmonie srdcí“. Při příležitosti 25. ročníku festivalu v roce 2002 byla v prostorách Městského muzea otevřena stálá expozice –  Pamětní síň Jindřicha Pravečka.

 

 

Severočeská harmonie Štětí

Počátky dnešního velkého dechového orchestru Severočeská harmonie města Štětí se datují k r. 1945. Postupně se zde vystřídala řada kapelníků a dirigentů, kteří každý svým způsobem orchestr ovlivňovali po stránce interpretační, dramaturgické či skladatelsko-aranžérské. Důležitou oblastí v historii orchestru byla péče o hráčskou základnu. Členové orchestru se většinou sjíždějí do Štětí z okresu Litoměřice, Mělník, Kladno, Ústí nad Labem, Louny a Slaný. V současné době má orchestr 65 členů.

Vývoj orchestru směřoval spíše ke koncertní dechové hudbě. Největší vliv na jeho vývoj nejen z hlediska odborného, ale i délkou svého působení, měli kapelníci Mgr. Jaroslav Bílý (1961-1977) a MgA. Jiří Lhotský, který působil v orchestru od roku 1980 s krátkými přestávkami do konce roku 2013. Oba jsou absolventy vojenské hudební školy, kde získali základy v oboru profesionální dechové hudby, které později rozšiřovali dalším studiem na konzervatořích a vysokých hudebních školách.

Díky své vysoké reprezentační úrovni se orchestr představil i v zahraničí. Účinkoval v  Rakousku, SRN, Švýcarsku, Jugoslávii, Holandsku, Dánsku a Polsku, kde vždy úspěšně reprezentoval českou hudbu. Orchestr má za sebou rovněž celou řadu významných vystoupení a soutěžních úspěchů. V roce 1998 zvítězil v mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze v kategorii vyšší třídy, získal cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby a jeho dirigent MgA. Jiří Lhotský cenu poroty za nejlepší dirigentský výkon. V  roce 2010 změnil orchestr jméno z Dechové harmonie na Severočeskou harmonii města Štětí a od té doby účinkoval na mnoha festivalech v České republice, ale i např. v Polsku, Německu, Chorvatsku či Holandsku. Od roku 2014 převzal dirigentskou taktovku Karel Tesařík.

 

Harmonie 1872 Kolín

Spolek hudebníků, příznivců a přátel orchestru Františka Kmocha v Kolíně.

Orchestr působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003. Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu.

Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci, pravidelným hostem koncertů Harmonie 1872 Kolín je vokální sólistka a moderátorka Renée Nachtigallová. Dalšími vokálními sólisty orchestru jsou Petra Perná, Ladislav Klouček a hosté Barbora Řeřichová, Adéla Řehořová a Petr Konývka. Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupuje taneční skupina mažoretek Srdíčko Kolín.

Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotnik. Orchestr diriguje hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška a Irena Pithartová, která je absolventkou hudební konzervatoře.

Dechový orchestr města Hradce Králové

Dechový orchestr města Hradce Králové je po zrušení královéhradecké posádkové hudby pravděpodobně nejvýznamnějším velkým dechovým orchestrem východočeské metropole. Město Hradec Králové, svého podporovatele, i celý region orchestr hrdě reprezentuje při svých koncertních a festivalových vystoupeních nejen v České republice, ale také v zahraničí. V loňském roce například vystoupil na FEDO ve Štětí, kde byl dokonce zvolen vítězem soutěže v kategorii dospělých orchestrů. Na Pravečkově Lanškrouně je Dechový orchestr města Hradce Králové tradičním účastníkem a naposledy se zde posluchačům představil před dvěma roky.

Historie orchestru sahá až do roku 1921, kdy byl založen jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Za těch 98 let existence se v čele orchestru vystřídala celá řada dirigentů, v novodobé historii jmenujme například Ladislava Slavětínského, Oldřicha Kůžela či Josefa Maršíka, který je i nadále vítaným uměleckým poradcem a čestným dirigentem orchestru. Jako hostující dirigenti vystupovali s Dechovým orchestrem města Hradce Králové i další významné osobnosti jako Karel Vacek, Karel Valdauf, Jaromír Vejvoda, Eduard Kudelásek nebo právě Jindřich Praveček. Současným kapelníkem orchestru je pak pan Ladislav Tyrner.

Dechový orchestr města Hradce Králové, který má status spolku neprofesionálních hudebníků, je složen z více než 50 muzikantů v podstatě všech věkových kategorií. Ve svém středu má hned několik vynikajících instrumentálních a vokálních sólistů.

Svým posluchačům orchestr nabízí žánrově velmi pestrý repertoár skladeb. Na své si nepřijdou pouze příznivci poctivé české dechovky, ale rovněž posluchači opery, operety, muzikálu, náročných orchestrálních skladeb i fanoušci soudobé popové a filmové hudby.

Mnohé další informace o Dechovém orchestru města Hradce Králové, jeho historii, koncertech i členech naleznete na jeho webových stránkách na adrese www.domhk.cz.

Dechová harmonie Letohrad

Orchestr byl založen v roce 1920 panem Vratislavem Reineltem. Od té doby prošel mnoha vývojovými etapami. Jedním z posledních historických mezníků se stal rok 1999, kdy s orchestrem začal spolupracovat dirigent Josef Pilný. Ten se zaměřil na náročnější skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár orchestru. Kromě lidových skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, operu či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu mladých členů. V současnosti orchestr sdružuje přibližně 50 hudebníků, z nichž nejmladšímu je 12 let, nejstaršímu pak 71. Orchestr je tak jedním z největších v Pardubickém kraji.

O kvalitě dechové hudby harmonie Letohrad vypovídá několik ocenění, která obdrželi. K nejvýznamnějším patří umístění na přední příčce (v tzv. zlatém pásmu) v mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů, která se konala v roce 2007 v Ostravě. O rok později byl o orchestru natočen pořad České televize.

Uplatnění  orchestru je široké. Kromě koncertů se účastní mnoha výročních akcí, dnů otevřených dveří, pietních a oslavných akcí apod. Vystoupil na festivalech v ČR (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Pravečkův Lanškroun, Zbiroh, Česká Kamenice), ale i v zahraničí (Holandsko, Švýcarsko, Polsko, Francie, Belgie). Vždy se snaží jejich repertoár přizpůsobit pořádané akci a prostředí. V rámci jejich organizace tak působí i malé dechové těleso „Letohradská 13“.

Program

13.30 zahájení

13:40 Dechová harmonie Letohrad

14:30 Severočeská harmonie Štětí

15:20 Harmonie 1872 Kolín

16:10 Dechový orchestr města Hradce Králové

17:00 Monstrkoncert

 

Moderuje Karel Hegner

Vstupné

50 Kč

Více informací

josefina.kratka@kclanskroun.cz

Líbí se vám tato akce?

share