5. 6. 2022

Pravečkův Lanškroun

Pravečkův Lanškroun je zdařilou prezentací dechové hudby doprovázený přízní staršího i mladšího publika. Koná se již od roku 1977.

Každým rokem se nádvoří lanškrounského zámku stává místem setkání amatérských dechových orchestrů. Jindřich Praveček, nositel titulu „zasloužilý umělec“, se poprvé festivalu zúčastnil v roce 1978. Brzy se stal jeho hlavní hybnou silou. Jako projev vděčnosti za pomoc při rozvoji regionální kultury mu bylo v roce 1997 uděleno čestné občanství města Lanškrouna a při 25. ročníku festivalu v roce 2002 byla v prostorách Městského muzea Lanškroun otevřena stálá expozice – Pamětní síň Jindřicha Pravečka. Tento rok se můžeme těšit již na 43. ročník.

13.00 Slavnostní zahájení
13.05 Pražská konzervatoř  – Quintetto Soffio
13.40 Městská dechová hudba Nový Jičín
14.30 Big Band Lanškroun
15.20 Dechový orchestr města Hradce Králové
16.10 Dechová harmonie Letohrad
17.05 Monstrkoncert

Moderuje: Karel Hegner

Pražská konzervatoř – Quintetto Soffio

Quintetto Soffio vzniklo v roce 2017 jako uskupení spolužáků z druhého ročníku Pražské konzervatoře. Od tohoto roku těleso pravidelně vystupuje na vernisážích, benefičních večerech a jiných společenských událostech. Za zmínku stojí koncert pro Ministerstvo zahraničí, zahajovací koncert pro Music Academy Prague či vánoční koncert v Lomnici nad Popelkou. V současné době soubor vede Ondřej Roskovec, fagotista České filharmonie.

Eliška Frčková / flétna
Jana Slavíčková / hoboj
Filip Smyček / klarinet
Anna Mikulová / lesní roh
Iva Burýšková / fagot

Dechová harmonie Letohrad

Orchestr byl založen v roce 1920 panem Vratislavem Reineltem. Od té doby prošel mnoha vývojovými etapami. Jedním z posledních historických mezníků se stal rok 1999, kdy s orchestrem začal spolupracovat dirigent Josef Pilný. Ten se zaměřil na náročnější skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár orchestru. Kromě lidových skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, operu či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu mladých členů. V současnosti orchestr sdružuje přibližně 50 hudebníků, z nichž nejmladšímu je 12 let, nejstaršímu pak 71. Orchestr je tak jedním z největších v Pardubickém kraji.

O kvalitě dechové hudby harmonie Letohrad vypovídá několik ocenění, která obdrželi. K nejvýznamnějším patří umístění na přední příčce (v tzv. zlatém pásmu) v mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů, která se konala v roce 2007 v Ostravě. O rok později byl o orchestru natočen pořad České televize.

Uplatnění  orchestru je široké. Kromě koncertů se účastní mnoha výročních akcí, dnů otevřených dveří, pietních a oslavných akcí apod. Vystoupil na festivalech v ČR (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, Pravečkův Lanškroun, Zbiroh, Česká Kamenice), ale i v zahraničí (Holandsko, Švýcarsko, Polsko, Francie, Belgie). Vždy se snaží jejich repertoár přizpůsobit pořádané akci a prostředí. V rámci jejich organizace tak působí i malé dechové těleso „Letohradská 13“.

Dechový orchestr města Hradce Králové

Dechový orchestr města Hradce Králové je po zrušení královéhradecké posádkové hudby pravděpodobně nejvýznamnějším velkým dechovým orchestrem východočeské metropole. Město Hradec Králové, svého dlouholetého podporovatele, i celý region orchestr hrdě reprezentuje při svých koncertních a festivalových vystoupeních nejen v České republice, ale také v zahraničí. V loňském roce například vystoupil na FEDO ve Štětí, kde byl dokonce zvolen vítězem soutěže v kategorii dospělých orchestrů. Na Pravečkově Lanškrouně je Dechový orchestr města Hradce Králové tradičním účastníkem a naposledy se zde posluchačům představil před dvěma roky.

Historie orchestru sahá až do roku 1921, kdy byl založen jako první civilní dechová hudba v Hradci Králové. Za těch 98 let existence se v čele orchestru vystřídala celá řada dirigentů, v novodobé historii jmenujme například Ladislava Slavětínského, Oldřicha Kůžela či Josefa Maršíka, který je i nadále vítaným uměleckým poradcem a čestným dirigentem orchestru. Jako hostující dirigenti vystupovali s Dechovým orchestrem města Hradce Králové i další významné osobnosti jako Karel Vacek, Karel Valdauf, Jaromír Vejvoda, Eduard Kudelásek nebo právě Jindřich Praveček. Současným kapelníkem orchestru je Ladislav Tyrner.

Dechový orchestr města Hradce Králové, který má status spolku neprofesionálních hudebníků, je složen z více než 50 muzikantů v podstatě všech věkových kategorií. Ve svém středu má hned několik vynikajících instrumentálních a vokálních sólistů. Svým posluchačům orchestr nabízí žánrově velmi pestrý repertoár skladeb. Na své si nepřijdou pouze příznivci poctivé české dechovky, ale rovněž posluchači opery, operety, muzikálu, náročných orchestrálních skladeb i fanoušci soudobé popové a filmové hudby.

Big Band Lanškroun

Big Band Lanškroun patří již dlouhou dobu mezi přední české big bandy. Jeho zakladatelem (r. 1983) a dirigentem je Josef Pilný, pod jehož vedením se orchestru podařilo dosáhnout řady zajímavých úspěchů. Široký repertoár (750 skladeb) umožňuje orchestru vystupovat na koncertechfestivalechplesech, městských slavnostech či na doprovodných akcích různého druhu.

Samostatných koncertů odehrál Big Band Lanškroun za svou existenci okolo stovky. Vystupuje se svými vokálními a instrumentálními sólisty, v minulosti spolupracoval s řadou profesionálních interpretů (instrumentalisté Josef Audes, Mojmír Bártek, Jaromír Hnilička, Pavel Husička a další).

Jeden z největších úspěchů zaznamenal orchestr v prosinci 1992 v podobě provedení Jazzové mše Jaromíra Hniličky pro big band a smíšený sbor. Byl prvním amatérským tělesem, jemuž se toto podařilo.

Big Band Lanškroun se pravidelně účastní jazzových festivalů v České republice (Vyškov, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Litvínov, Týniště na Orlicí, Polná, Lanškroun). V roce 2001 zahrál na 25. ročníku Pražského jazzového festivalu. Big Band Lanškroun byl prvním amatérským tělesem, které bylo na tento festival pozváno.

Mezi další úspěchy zajisté patří i jakýsi „hattrick“ v podobě tří po sobě jdoucích ročníků (2004-6) soutěžního mezinárodního hudebního festivalu České Kamenici, kde získal vždy 1. místo, které zopakoval znovu v roce 2009.

V roce 2000 měl tu čest být jedním z hlavním bodů programu při slavnostním zakončení mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, hrál na mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. V témže roce dělal orchestr společnost například Stelle Zázvorkové, Vlastimilu Brodskému či Pavlu Bobkovi při večeru společnosti Harlequin.Zřejmě největší výzvu v dosavadní historii orchestru představovalo pozvání k doprovodu Waldemara Matušky při koncertu k jeho 70. narozeninám v červenci 2002 ve vyprodané pražské Lucerně, který vysílala ČT 1 v hlavním vysílacím čase.
V roce 2007 Big Band Lanškroun vystoupil jako jeden ze dvou doprovodných orchestrů na setkání studentů se sirem Nicholasem Wintonem v kongresovém centru v Praze.

Městská dechová hudba Nový Jičín

Prvopočátky hudebního života se datují  již od roku 1872, i když složení orchestru bylo jiné, než je dnešní. Protože město bylo německé, tak byl hudební život soustředěn kolem hudebního spolku Musikvereinigung /hudební sdružení/. Jeho dirigenty byli Karl Muller a bývalý vojenský hudebník Anton Mudrak. Tato hudba sdružovala 32 hudebníků v obsazení pro dechový orchestr. Jelikož se členy stávali bývalí vojenští hudebníci, úroveň orchestru byla velmi dobrá. Po roce 1945 ve městě vznikaly snahy pro znovuobnovení válkou přerušených hudebních tradic. V roce 1945 zahájila svou činnost zdejší dechová hudba díky aktivitě Františka Starůstky a stala se vlastně oficiální městskou hudbou. Protože hrával ještě v jiných orchestrech, předal kapelnictví pro nedostatek času varhaníkovi Františku Šimíčkovi st., který vedl tuto dechovku v létech 1947-49. Jeho působení bylo pro hudbu přínosem pro jeho dlouholetou muzik. praxi a skladatelskou činnost.

V roce 1949-50 přebírá vedení dechovky Ota Bahner-Boháč, v tomto krátkém období hudba poněkud stagnovala a hudebníci přešli k dechovce Aloise Bezděka v Novém Jičíně – Šenově, jenž byl po dobu vojenské prezenční služby členem vojenské hudby v Hranicích na Moravě. Tato dechovka nejdříve vystupovala pod hlavičkou JZD a od roku 1955 se staly novým zřizovatelem Spoje v Novém Jičíně. S příchodem nových hudebníků se hudba konsolidovala a zdokonalovala, takže v létech 1954-60 byla schopna pořádat pravidelné koncerty mimo učinkování na tanečních zábavách, oslavách, apod. Repertoár orchestru je různorodý, od lidové hudby k populární až k různým úpravám klasických skladeb. Tento stav trvá do roku 1988, kdy dechovou hudbu přebírá pan Antonín Glogar /organizační a zástupce dirigenta/ a taktovky se ujímá učitel na ZUŠ v Novém Jičíně pan Marcelín Juřík. Po roce 1990 přestaly být zřizovatelem Spoje v Novém Jičíně a v listopadu 1995 se na základě přání pana starosty a z popudu ředitele KS uskutečnilo setkání hudebníků, jehož výsledkem bylo ustavení Městského dechového orchestru pod vedením pana Juříka a pana Glogara. Od roku 1998 je orchestr zaregistrován jako občanské sdružení. Org. vedoucím je pan Antonín Glogar a vypomáhal mu pan Vlastimil Chlapík. V roce 2016 se občanské sdružení stalo zapsaným spolkem. Vedení spolku je v dnešní době zajišťováno pětičlenným výborem.

Městská dechová hudba Nový Jičín koncertuje také na akcích v Polsku a na Slovensku. Ať píseň K. Vacka  – Zůstaň tu  s námi muziko česká platí i do budoucna.

70 Kč
prodej@kclanskroun.cz

Festival dechové hudby Pravečkův Lanškroun proběhl poprvé v roce 1977 Cílem bylo setkání dechových orchestrů okresu Ústí nad Orlicí a hlavní programovou náplní byl společný monstrkoncert.
Jindřich Praveček, nositel titulu „zasloužilý umělec“ se poprvé festivalu zúčastnil v roce 1978. Brzy se stal jeho hlavní hybnou silou. Podílel se na přípravě i realizaci, pomohl se zajištěním notového materiálu, vedl metodicky a ke spolupráci přivedl další významné osobnosti (skladatele, dirigenty, interprety). Mnozí hudebníci jistě pamatují jeho dirigování spojených orchestrů. Skladby, které řídil, získávaly pod jeho taktovkou neopakovatelnou dynamičnost a vitalitu. Jméno Jindřicha Pravečka nese festival od roku 1993.
Prvních šestnáct ročníků bylo uspořádáno v areálu Společenského domu, od roku 1994 hostí festival areál lanškrounského zámku. Vzhledem k úbytku dechových orchestrů v regionu začaly festival navštěvovat jednak orchestry ZUŠ, jednak orchestry ze sousedních regionů, zahraniční orchestry a profesionální soubory.
V únoru 1997 rozhodlo zastupitelstvo města o udělení čestného občanství města Lanškrouna jako projev vděčnosti za pomoc při rozvoji regionální kultury Jindřichu Pravečkovi. V roce 1999 byla Městským úřadem vydána vzpomínková kniha o Jindřichu Pravečkovi zpracovaná Tomášem Hančlem a ing. Jaroslavem Ženíškem „Harmonie srdcí“. Při příležitosti 25. ročníku festivalu v roce 2002 byla v prostorách Městského muzea otevřena stálá expozice – Pamětní síň Jindřicha Pravečka.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pro zpříjemnění předvánočního času pro vás máme malý dárek v podobě 15% slevy na vstupenky. Slevový kód stačí zadat do pole číslo slevové karty při nákupu vstupenek na kterékoliv představení.

Počet použití slevového kódu je omezen!

 

SLEVOVÝ KÓD: vanoce15