září - květen 2023/2024

Angličtina

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Lenka Jirků

Již několikátým rokem pořádáme individuální i skupinové kurzy pro děti, studenty a dospělé všech úrovní. Uchazeči jsou rozřazeni do skupin na základě svých znalostí a dovedností. Hodiny jsou zaměřeny na Vaši schopnost plynule komunikovat a mluvit o tématech jako jsou záliby ale i aktuální události. Upevníte si také gramatické znalosti a rozšíříte si slovní zásobu.

Přihlášky je možné zasílat od 19. června 2023 do 10. září 2023. Pokyny k úhradě kurzu budou jednotlivým účastníkům zaslány v průběhu měsíce září.

Mgr. Lenka Jirků

V roce 1997 absolvovala FF MU Brno, v roce 2002 získala certifikát FCE a v roce 2003 certifikát CAE.

Lenka vyučuje angličtinu od roku 2003 v kurzech Kulturního centra Lanškroun a ve firmách v Lanškrouně a okolí (převážně kurzy pro dospělé).  Jejími oblíbenými studijními materiály jsou: učebnice New Headway, New English File, přípravné učebnice pro FCE, English Vocabulary in Use, English Grammar in Use, materiály doplňuje četbou knih v různých úrovních angličtiny.

Cena

DOSPĚLÍ
2 600 Kč / 15 lekcí

DĚTI
2 400 Kč / 15 lekcí

1 lekce = 45 min

Líbí se vám tento kurz?

share