říjen - červen

Hra na klavír

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Milena Černohousová, Vjačeslava Lohvinová

Od října 2020 otevíráme kurz Hry na klavír, který bude probíhat v nově otevřených prostorách Langerovy vily (Multifunkční centrum LArt). Přihlášky je možné zasílat do konce srpna 2020 až do naplnění kapacity kurzu.

Milena Černohousová

Milena je učitelkou 1.stupně ZŠ, vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ  + HV na Pedagogické fakultě UJEP Brno. Absolvovala l . a ll .cyklus na ZUŠ ve Valašských Kloboukách, kde učila před nástupem na VŠ.

Vjačeslava Lohvinová

Vjačeslava vystudovala Vysokou hudební školu ve Lvově v oboru cimbál a klavír. Získala diplomy jako učitelka hry na hudební nástroj, dirigentka orchestru a koncertní interpretka. Umí vzbudit a pěstovat u žáků zájem o hudbu a jiné druhy umění. Dlouhé roky vyučovala hru na klavír, cimbál a hudební nauku také v ZUŠ J. Pravečka Lanškroun.

Cena

150 Kč za lekci (45 min)

Více informací

jindriska.kulhankova@kclanskroun.cz

tel: 778 888 504

Líbí se vám tento kurz?

share