říjen - červen 2023/2024

Hra na klavír

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Milena Černohousová, Marta Obrová

Poskytujeme individuální hodiny výuky hry na klavír pro děti, mladé i dospělé. Můžeme začít od úplného začátku, nebo navážeme na Vaše dosavadní zkušenosti. Kurzy probíhají 1x týdně v učebně hudby v Langerově vile (Multifunkční centrum LArt).

Přihlášky je možné zasílat od 19. června 2023 do 10. září 2023. Pokyny k úhradě kurzu budou jednotlivým účastníkům zaslány v průběhu měsíce září.

Milena Černohousová

Milena je učitelkou 1. stupně ZŠ, vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ + HV na Pedagogické fakultě UJEP Brno. Absolvovala I. a II. cyklus na ZUŠ ve Valašských Kloboukách, kde učila před nástupem na VŠ. Několik let působí v Lanškrounském ženském pěveckém sboru pod vedením Jarmily Uhlířové.

Cena

DOSPĚLÍ
2 600 Kč / 10 lekcí

DĚTI
2 400 Kč / 10 lekcí

1 lekce = 45 min

Líbí se vám tento kurz?

share