říjen - červen

Hra na klavír

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Milena Černohousová, Vjačeslava Lohvinová

Milena Černohousová

Milena je učitelkou 1.stupně ZŠ, vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ  + HV na Pedagogické fakultě UJEP Brno. Absolvovala l . a ll .cyklus na ZUŠ ve Valašských Kloboukách, kde učila před nástupem na VŠ.

Vjačeslava Lohvinová

Vjačeslava vystudovala Vysokou hudební školu ve Lvově v oboru cimbál a klavír. Získala diplomy jako učitelka hry na hudební nástroj, dirigentka orchestru a koncertní interpretka. Umí vzbudit a pěstovat u žáků zájem o hudbu a jiné druhy umění. Dlouhé roky vyučovala hru na klavír, cimbál a hudební nauku také v ZUŠ J. Pravečka Lanškroun.

Cena

200 Kč za lekci (45 min)

Líbí se vám tento kurz?

share