říjen - červen

Hra na klavír

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Milena Černohousová

Poskytujeme individuální hodiny výuky hry na klavír pro děti, mladé i dospělé. Můžeme začít od úplného začátku, nebo navážeme na Vaše dosavadní zkušenosti. Kurzy probíhají 1x týdně v učebně hudby v Langerově vile (Multifunkční centrum LArt).

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE

PŘIHLÁŠKY NA ROK 2022/2023 BUDOU SPUŠTĚNY V PRŮBĚHU ČERVNA

V případě přerušení kurzu z důvodu pandemie Covid 19 se kurzovné nevrací. Garantujeme odučení zbývajících lekcí v náhradních termínech.

Milena Černohousová

Milena je učitelkou 1. stupně ZŠ, vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ + HV na Pedagogické fakultě UJEP Brno. Absolvovala I. a II. cyklus na ZUŠ ve Valašských Kloboukách, kde učila před nástupem na VŠ. Několik let působí v Lanškrounském ženském pěveckém sboru pod vedením Jarmily Uhlířové.

Cena

2000 Kč za 10 lekcí (pololetí)
1 lekce = 45 min

Líbí se vám tento kurz?

share