říjen - červen

Hra na klavír

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje Mgr. Milena Černohousová

Poskytujeme individuální hodiny výuky hry na klavír pro děti, mladé i dospělé. Můžeme začít od úplného začátku, nebo navážeme na Vaše dosavadní zkušenosti. Kurzy probíhají 1x týdně v učebně hudby v Langerově vile (Multifunkční centrum LArt).

Milena Černohousová

Milena je učitelkou 1.stupně ZŠ, vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ  + HV na Pedagogické fakultě UJEP Brno. Absolvovala l . a ll .cyklus na ZUŠ ve Valašských Kloboukách, kde učila před nástupem na VŠ.

Cena

200 Kč za lekci (45 min)

Líbí se vám tento kurz?

share