říjen - duben 2023/2024

Kreativní tvorba

Kurz pro mládež i dospělé

Lektoruje Anna Faltusová, Radka Janů Kaucká

Nabízíme možnost proniknout do zákulisí tvorby a pomocí různých výtvarných úkolů a technik se dotknout procesů, které mají nepochybně blahodárný vliv na rozvoj osobnosti a to zejména v oblasti vnímání, citu a vztahu k umění.

Přihlášky je možné zasílat od 19. června 2023 do 10. září 2023. Pro otevření kurzu je potřebné minimum 6 přihlášených účastníků. Pokyny k úhradě kurzu budou jednotlivým účastníkům zaslány v průběhu měsíce září.

Radka Janů Kaucká

Narozena v Šumperku 21.6.1984.
Vystudovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor výtvarná výchova a tělesná výchova. Je součástí výtvarné skupiny Rukavica, která je nyní ve spícím režimu. V minulosti působila jako tanečnice v Tanečním divadle Honzy Pokusila, se kterým stále spolupracuje a spolupodílí se na vytváření scény, rekvizit a přispívá výtvarnými artefakty.
Působí jako lektorka současného tance, ve kterém zkoumá přirozené vztahy a procesy mezi jednotlivými segmenty těla v pohybu i v klidu, vztah těla a vnitřním a vnějším prostorem a také v interakci s druhými.

Ve své tvorbě recykluje zážitky všedních dnů. Pomocí linky a slova zaznamenává, co život přináší, tiskne na pauzák a uzavírá do láhve jako vzkaz pro ty, kterým je libé, hledat jiné úhly pohledu. Tématem je téměř vždy člověk a jeho proměny a procesy, kterými prochází. V malbě se nechá unášet samotným procesem tvorby. Někdy maluje s lehkostí dvou barev, jindy vrství, přemalovává, sprchuje… vše spojuje jediný záměr:

„Obraz chce být živou stopou člověka.
Nic jiného v tom není jen touha, ozdobit to lidské dění.“
R.J.K.

Nabízím objevování vlastních principů tvorby. Tvorbu jako takovou považuji za přirozenou schopnost člověka, touhu, potřebu, která si žádá být uspokojena. Kreativní kurz hodlám naplnit příležitostmi a výzvami, které probouzí a rozvíjí kreativitu pomocí různých druhů umění. Budeme pracovat s obrazem, slovem, v pohybu i v nehybném soustředění. V tichu i s pomocí melodií a zvuků. Dotkneme se různých výtvarných technik. Vše v dobrovolné atmosféře a klidu. První lekce: vyjasnění pojmu kreativita Téma: zanechej stopu

Jak Radka pracuje?

Vychází ze svých zkušeností s tancem scénickým, současným i některými principy bojových umění, jakožto i ze života samého a příležitostmi, které přináší. Pracuje s tělem, dechem i myslí ve vztahu k sobě samému, druhému či skupině, podlaze i prostoru jako celku. Zabývá se také dynamikou pohybu.

O svém přístupu a práci říká:

„Mou snahou je objevovat kvalitu pohybu, posilovat vrozenou kreativitu a dopřát si radost z prosté změny polohy těla v prostoru. Zajímá mě proces objevování přirozených pohybových principů a proto je dílna otevřená všem bez rozdílu věku a tanečních zkušeností, neb každý je inspirací a zdrojem něčeho nového, jiného. Na strukturu a téma taneční tříhodinovky mají vliv mé dosavadní taneční a životní zkušenosti, počasí a lidé, kteří se účastní…“

Cena

DOSPĚLÍ
2 300 Kč / 10 lekcí

DĚTI
2 100 Kč / 10 lekcí

1 lekce = 45 min

Líbí se vám tento kurz?

share