září - červen

Němčina

Kurz pro děti i dospělé

Lektoruje BSc. Adéla Hejl

Kurz německého jazyka probíhá ve skupinách, do kterých jsou studenti rozřazeni na základě svých znalostí a dovedností. V němčině je velmi důležité rozumět i kulturním aspektům, které jazyk ovlivňují. Věnujeme se takovým nuancím jako jsou gesta nebo vhodný výběr slov. Všechny tyto aspekty zahrnujeme do výuky, která probíhá v naší jazykové učebně v Langerově vile.

První informační schůzka ke kurzu proběhne 15.9.2021 od 17:00 hod. v jazykové učebně v Langerově vile (Multifunkční centrum LArt).

Pokyny k úhradě kurzu budou jednotlivým účastníkům zaslány v průběhu měsíce zaří. Kurzovné bude hrazeno pololetně. Platbu, za první pololetí, je nutné uhradit nejpozději před zahájením první hodiny kurzu.

V případě přerušení kurzu z důvodu pandemie Covid 19 se kurzovné nevrací. Garantujeme odučení zbývajících lekcí v náhradních termínech.

BSc. Adéla Hejl

V roce 2013 zakončila Adéla Hejl Německou školu v Praze německou státní maturitní zkouškou. Poté strávila 5 let ve Vídni, kde získala bakalářský titul z biologie. Zkušenost s výukou načerpala v rámci projektu Mad Science v kanadské Victorii v roce 2019.

Cena

2 000Kč / 15 lekcí / pololetí
1 lekce = 45 min
Minimální počet 5 lidí.

Líbí se vám tento kurz?

share