Vracení vstupného

Kulturní centrum Lanškroun je z důvodu aktuálních opatření Vlády ČR pro veřejnost UZAVŘENÉ, proto se vstupenky, zakoupené osobně v IC nebo na pokladně Kulturního centra Lanškroun, nebudou po dobu trvání nouzového stavu vracet. Možnost vracení vstupného se v souvislosti s tímto nařízením prodlouží.

Vstupenky zakoupené na internetu (elektronické vstupenky typu e-vstupenka) lze vracet pomocí formuláře, viz. odkaz: https://www.kclanskroun.cz/vraceni-vstupneho/ Nejpozději do 16.12.2020!

O situaci Vás budeme informovat na našich webových stránkách kclanskroun.cz a na facebooku Kulturního centra Lanškroun.

Děkujeme za pochopení.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Jak je potřeba postupovat, když je moje představení/akce:

ZRUŠENO:

Zakoupené vstupenky na představení je možné vracet na pokladně Kulturního centra Lanškroun. Kulturní centrum Lanškroun je z důvodu aktuálních opatření Vlády ČR pro veřejnost UZAVŘENÉ, proto se vstupenky na zrušená představení nebudou po dobu trvání nouzového stavu vracet. Možnost vracení vstupného se v souvislosti s tímto nařízením prodlouží.

1) přímý nákup vstupenek u prodejce
Vstupenky zakoupené na pokladně Kulturního centra Lanškroun a v Infocentru Lanškroun je možné vrátit pouze na pokladně Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun, kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

2) platba vstupenek po internetu
Elektronické vstupenky typu e-vstupenka – vstupné vrací Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun návratovou transakcí na účet. VSTUPENKY, ZAKOUPENÉ PO INTERNETU LZE VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 16.12.2020. Prosíme Vás o zachování trpělivosti, vzhledem k mimořádné situaci a množství operací může vracení probíhat i více dnů.

O navrácení platby je nutné žádat vyplněním formuláře pod tímto článkem, kde uvedete emailovou adresu, ze které proběhla objednávka, dále variabilní symbol Vaší objednávky, který jste obdrželi v potvrzovacím emailu, název akce
a poslední 4 číslice platební karty, ze které odešla platba. Okno „Poznámky“ nechávejte, prosím, prázdné. Vyplňujte jej pouze v případě, že nechcete zrušit celou objednávku, ale jen její část. Pak uvádějte vždy i konkrétní místa, o která se jedná.

O vrácení vstupného za e-vstupenky ze zrušeného, nebo přesunutého představení lze zažádat pouze tímto způsobem. Na žádný jiný způsob nebude brán zřetel. Vracení probíhá postupně. Vzhledem k mimořádné situaci to může trvat i více než 30 dnů.

3) platba vstupenek přes dárkové poukazy
Vstupenky je třeba předložit na pokladně Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun.

4) platba vstupenek na fakturu
Fakturu spolu se vstupenkami je třeba zaslat na email: prodej@kclanskroun.cz.


PŘESUNUTO:

Zakoupené vstupenky na představení kulturního centra zůstávají v platnosti v náhradní termíny bez nutnosti výměny.
V případě, že je pro Vás změna termínu neakceptovatelná, je možné vstupenky vracet na pokladně Kulturního centra Lanškroun. Kulturní centrum Lanškroun je z důvodu aktuálních opatření Vlády ČR pro veřejnost UZAVŘENÉ, proto se vstupenky na zrušená představení nebudou po dobu trvání nouzového stavu vracet. Možnost vracení vstupného se v souvislosti s tímto nařízením prodlouží.

1) přímý nákup vstupenek u prodejce
Vstupenky zakoupené na pokladně Kulturního centra Lanškroun a v Infocentru Lanškroun je možné vrátit pouze na pokladně Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun, kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

2) platba vstupenek po internetu
Elektronické vstupenky typu e-vstupenka – vstupné vrací Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun návratovou transakcí na účet. VSTUPENKY, ZAKOUPENÉ PO INTERNETU LZE VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 16.12.2020

O navrácení platby je nutné žádat vyplněním formuláře pod tímto článkem, kde uvedete emailovou adresu, ze které proběhla objednávka, dále variabilní symbol Vaší objednávky, který jste obdrželi v potvrzovacím emailu, název akce
a poslední 4 číslice platební karty, ze které odešla platba. Okno „Poznámky“ nechávejte, prosím, prázdné. Vyplňujte jej pouze v případě, že nechcete zrušit celou objednávku, ale jen její část. Pak uvádějte vždy i konkrétní místa, o která se jedná.

O vrácení vstupného za e-vstupenky ze zrušeného, nebo přesunutého představení lze zažádat pouze tímto způsobem. Na žádný jiný způsob nebude brán zřetel. Vracení probíhá postupně. Vzhledem k mimořádné situaci to může trvat i více než 30 dnů.

3) platba vstupenek přes dárkové poukazy
Vstupenky je třeba předložit na pokladně Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 Lanškroun.

4) platba vstupenek na fakturu
Fakturu spolu se vstupenkami je třeba zaslat na email: prodej@kclanskroun.cz.


 

Je tu také varianta „podpory kulturního centra“ – tj. vzdát se peněz za již zakoupené vstupenky ve prospěch Kulturního centra Lanškroun, v tom případě nás, prosím, kontaktujte na emailu prodej@kclanskroun.cz. Samozřejmě to záleží jen a jen na Vás. ☺

V případě nejasností dotazy zasílejte na e-mail: prodej@kclanskroun.cz, případně volejte na tel. +420 467 771 351.

    Žádost o vrácení vstupného