4. 11.

Čajkovského klavírní koncert b moll a Dvořákova „Novosvětská“, Symfonický koncert Filharmonie Brno

19:00 PŘESUN z 29. 4. 2020 | sál Multifunkčního centra LArt

Náhradní termín koncertu  Čajkovského klavírní koncert b moll a Dvořákova „Novosvětská“, Symfonický koncert Filharmonie Brno na náhradní termín. (původní termín 29. 04. 2020).  Vstupenky zůstávají v platnosti, tedy není nutná výměna.

V první části koncertu zazní Předehra k opeře Ruslan a Ludmila od M. I. Glinky a Klavírní koncert č. 1 b moll, op. 23 od P. I. Čajkovského. Po přestávce uslyšíte Symfonii č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ od Antonína Dvořáka.

Koncert je součástí jarního abonentního cyklu.

Každý návštěvník akce je povinný mít zakrytá ústa a nos rouškou či jiným způsobem. Na koncertě budou zajištěny specifické hygienické podmínky v souladu s aktuálním nařízením vlády.

https://filharmonie-brno.cz/orchestr/

Dirigent: Jiří Habart

Frýdecko-místecký rodák Jiří Habart (1992) patří k nejmladší generaci našich dirigentů. Od sezóny 2019/2020 se stal dirigentem v  Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde doposud dirigoval balet Ludwiga Minkuse Don Quijote, v tomtéž divadle nastudoval v březnu 2019 novou premiéru baletu Arturse Maskatse – Nebezpečné známosti. Také v Národním divadle Brno asistoval na hudebním nastudování opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Svou hudební dráhu zahájil ve dvanácti letech hrou na housle. Je absolventem ZUŠ Litomyšl a konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži (z třídy Karla Janečka).

V současné době studuje dirigování orchestru pod vedením Jakuba Kleckera, Tomáše Hanuse a sbormistrovství u prof. Blanky Juhaňákové na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je rovněž držitelem stipendia Bayreuther Festspiele 2014. Absolvoval dirigentské kurzy pod vedením Tomáše Netopila, Kirka Trevora a Zsolta Nagye a Marka Stringera.

Jiří Habart se rovněž věnoval hře na barokní housle u renomované virtuózky Lenky Torgersen, koncertní mistryně souboru Collegium Marianum.

Pravidelně spolupracuje především s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou filharmonií a Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem. Vystoupil také na koncertním cyklu HAMU „Ti nejlepší“ v Sále Martinů v Praze 2016.

S Komorní operou HF JAMU v Brně v Divadle na Orlí nastudoval opery Impresário v koncích Domenica Cimarosy, Orfeus a Eurydika Christopha Willibalda Glucka a jako asistent dirigenta Kouzelnou flétnu W. A. Mozarta. Pro nově vzniklé brněnské Divadlo „2-15“ dirigoval světovou premiéru komické opery Trautzl skladatele Jana Zástěry.

V rámci mezinárodního divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno 2018 se představil společně s  Komorní operou HF JAMU v nastudování dvou soudobých oper Falstaff skladatele Jiřího Najvara a Neznámá Daniela Šimka.

Narozena 3. 6. 2002. Studuje klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Mgr. Karla Košárka a současně i anglickou sekci na Gymnáziu Olomouc-Hejčín. Absolvovala mistrovské klavírní kurzy v Mikulově u Ivo Kahánka, Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře u Martina Kasíka, účastní se klavírních soutěží, koncertuje a doprovází sólisty a sbory.

Mezi její největší úspěchy patří 1. místo a titul Absolutního vítěze na celostátní soutěži mladých klavíristů Prague Junior Note (2017), v témže roce 1. cena na celostátní soutěži Základních uměleckých škol a titul Laureáta Mladého klavíru Pražské konzervatoře (2017).

V roce 2018 obsadila 1. místo na mezinárodní soutěži Broumovská klávesa a 2. místo na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni.

Jako patnáctiletá vystoupila s doprovodem orchestru Vojenské hudby Olomouc na koncertě v Olomouci a o rok později v Pardubicích, kde zahrála „Rapsodii v modrém“ od George Gershwina.

V roce 2018 hostovala v rámci abonentního cyklu Moravské filharmonie Olomouc – Karneval zvířat od C. Saint-Saënse. V témže roce vystoupila se sólovým recitálem v rámci hudebního festivalu „Za poklady Broumovska,“ kde zazněla díla G. F. Händela, F. Chopina a F. Poulenca a v Praze na koncertě Laureátů v pražském Rudolfinu přednesla skladby B. Smetany a V. Nováka.

Jejím posledním úspěchem je druhé místo v kategorii hry na klavír 53. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2019 a účast na koncertě vítězů ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu přednesla „Tanec smrti“ Franze Liszta. Součástí ocenění v této soutěži bylo účinkování na koncertech Jihočeského festivalu Concertino Praga na zámcích Český Krumlov, Bechyně, Třeboň a Jindřichův Hradec.

Se svým profesorem Mgr. Karlem Košárkem vystoupila v září 2019 u příležitosti mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, kde společně zahráli skladby pro dva klavíry od S. Rachmaninova a D. Milhauda.

Významným oceněním její dosavadní umělecké dráhy je několikanásobné udělení ceny Talent Olomouckého kraje a v roce 2019 i Talent Zlínského kraje.

Michail Ivanovič Glinka – Předehra k opeře Ruslan a Ludmila

Petr Iljič Čajkovskij – Klavírní koncert č. 1 b moll, op. 23

přestávka

Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“

Vstupné

Doprodej: 580 Kč/ 250 Kč (1. řada balkón a lóže)

Držitel průkazu ZTP/P – sleva 50 % z ceny vstupenky, doprovod má nárok na vstupenku zdarma.

Držitel průkazu ZTP – sleva 50 % z ceny vstupenky.

Více informací

tereza.spatenkova@kclanskroun.cz

Líbí se vám tato akce?

share