TATO STRÁNKA SE PRÁVĚ VYTVÁŘÍ, NEBO UPRAVUJE

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT AKTUÁLNÍ

 • 1. Název
  • Kulturní centrum Lanškroun
 • 2. Důvod a způsob založení
  • Kulturní centrum Lanškroun jako územně samosprávný celek je založeno na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 2 zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 35 a násl. a § 61 a násl. zákona o obcích).
   nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
   • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
    • Kulturní centrum Lanškroun
     Nádražní 335
     Lanškroun-Žichlínské Předměstí
     563 01 Lanškroun
   • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    • Kulturní centrum Lanškroun
     Nádražní 335
     Lanškroun-Žichlínské Předměstí
     563 01 Lanškroun
    • Kino Lanškroun
     T. G. Masaryka 3
     Lanškroun-Vnitřní Město
     563 01 Lanškroun
   • 4.3 Úřední hodiny
    • Kulturní centrum Lanškroun
     • Pondělí: 8:00 – 11:30 ; 12:30 – 15:00
     • Úterý: 8:00 – 11:30 ; 12:30 – 15:00
     • Středa: 8:00 – 11:30 ; 12:30 – 15:00
     • Čtvrtek: 8:00 – 11:30 ; 12:30 – 15:00
    • Kino Lanškroun
     • Pondělí: 18:30 – 20:00
     • Úterý: 18:30 – 20:00
     • Středa: 18:30 – 20:00
     • Čtvrtek: 18:30 – 20:00
     • Pátek: 18:30 – 20:00
     • Sobota: 18:30 – 20:00
     • Neděle: 18:30 – 20:00
   • 4.4 Telefonní čísla
    • prodej vstupenek +420 467 771 351
     propagace +420 467 771 351
     účetní +420 467 771 352
     ředitelka +420 467 771 350
     vedoucí technik +420 467 771 355
     vedení kina +420 465 324 662
   • 4.5 Čísla faxu
    • Kulturní centrum Lanškroun nevlastní žádné číslo faxu.
   • 4.6 Adresa internetové stránky
   • 4.7 Adresa e-podatelny
    • ID datové schránky: bj3wy4a
   • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 1322460389, kód banky: 0800
   Jiné způsoby platby: v kanceláři Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 56301 Lanškroun a to v hotovosti, nebo platební kartou
 • 6. IČO
  • 00854387
 • 7. DIČ
  • CZ00854387
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  • Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
   Žádost je podána dnem, kdy ji Kulturní centrum Lanškroun obdrželo. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., se považuje za nové podání žádosti.
   Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Kulturního centra v Lanškrouně.
   Žádosti podané v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou zapsány v kanceláři Kulturního centra Lanškroun a následně zpracovány ředitelkou Kulturního centra Lanškroun.
   Chcete-li podat žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete použít následující formuláře…
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v Kulturním centru Lanškroun v úředních hodinách.
   Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Kulturního centra Lanškroun (viz bod 4.1).
   Elektronické podněty je třeba adresovat do datové schránky Kulturního centra Lanškroun (viz bod 4.7).
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
  • Formuláře jsou k dispozici také přímo v Kulturním centru Lanškroun.
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
   • Vzory licenčních smluv – vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, nejsou k poskytování informací Městem Lanškroun potřebné.
  • 16.2 Výhradní licence
   • Výhradní licence – výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. Zatím žádné nejsou
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • 18. Informace o zpracování osobních údajů